Realizacja operacji „Wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz rozwoju wsi”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytucja Koło Gospodyń Wiejskich „Kryspinianki” w Kryspinowie informuje, iż realizuje operację pn.

„Wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz rozwoju wsi”,

której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących szans i zagrożeń dla rozwoju współczesnej wsi, co przyczyni się do rozszerzenia oferty Koła skierowanej do społeczności lokalnej, a także do racjonalizacji i wzbogacenia różnorodności działań, podejmowanych na rzecz rozwoju Kryspinowa.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, w tym naszego Kryspinowa, zachęcamy do rejestracji jako Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Więcej przydatnych informacji znajdziecie Państwo na portalu: http://ksow.pl

Kryspinów, 18.06.2020r.